Odprta delovna mesta

V družbi SIJ ACRONI imamo razpisano prosto delovno mesto:

STROKOVNI DELAVEC VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (m/ž):

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • ugotavljanje skladnosti naprav, strojev, tehničnih sredstev, delovnih okolij, poti, transportnih poti, stavb s predpisi iz zakona o varnosti in zdravja pri delu in tehničnimi predpisi;
 • svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
 • ugotavljanje skladnosti delovnih postopkov in tehnoloških predpisov z veljavno zakonodajo iz VZD in ostalo specifično določeno veljavno zakonodajo po sklepu poslovodstva;
 • skrb za opravljanje periodičnih preiskav kemijskih, fizikalnih in bioloških škodljivosti v delovnem okolju;
 • izdelovanje poročil, analiz in predlaganje ukrepov za odpravo napak, ki bi lahko bile vzrok za poškodbe delavcev ter izdelovanje navodil za varno delo;
 • sodelovanje pri izdelavi tehnološko organizacijskih navodil;
 • sodelovanje v komisijah (izpiti, obratovalna sposobnost naprav, investicijski elaborati, uporabna dovoljenja, inšpekcijski pregledi obratovanja in naprav);
 • izdelovanje izobraževalnih programov, predavanja, usposabljanja in preverjanja znanj;
 • izdelovanje ocene tveganja;
 • raziskovanje in analiza vzrokov poškodb pri delu, poklicnih bolezni in obolenj v zvezi z delom ter predlaganje ustreznih ukrepov;
 • sodelovanje v strokovnih timih in z zunanjimi institucijami;
 • sodelovanje z ekologi;
 • sodelovanje s svetovalcem za nevarne snovi.

VEČ O RAZPISU >>>