Odprta delovna mesta

V družbi SIJ ACRONI imamo razpisana naslednja prosta delovna mesta:

1. STROKOVNI SODELAVEC HRM  1 kandidat (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • upravljanje s kadrovskimi procesi izbora in zaposlovanja kadrov ter skrb za kadrovske listine, v skladu z veljavno zakonodajo;
 • izvedba postopka ob sklenitvi, prekinitvi delovnega razmerja in prezaposlitvi v okviru skupine SIJ s prijavo/odjavo/spremembo na zunanjih institucijah;
 • izvedba postopka internega prezaposlovanja; 
 • vodenje razvoja kadrov in načrtovanje kariernih poti;
 • urejanje pogodbenih razmerij z agencijskimi delavci;
 • urejanje pogodbenih razmerij s sklenitelji podjemnih pogodb na osnovi sklepov vodstva;
 • urejanje podatkov v kadrovskih informacijskih programih;
 • priprava mesečnih in letnih poročil za notranje in zunanje uporabnike/institucije;
 • priprava mesečnega in letnega plana kadrov in načrtovanja zaposlovanja v družbi;
 • sodelovanje pri pripravi organizacijskih sprememb;
 • vodenje ter urejanje invalidske problematike;
 • urejanje razmerij med zaposlenimi v družbi in partnerskimi zavarovalnicami;
 • sodelovanje na posamičnih kadrovskih projektih skupine SIJ.

VEČ O RAZPISU >>>


2. KOMERCIALIST

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • profesionalen razvoj odnosov z obstoječimi kupci;
 • pridobivanje novih kupcev;
 • izvedba prodajnih obiskov pri obstoječih in potencialnih kupcih;
 • izdelava ponudb in sprejem naročil;
 • skrb za zavarovanje plačil kupcev;
 • reševanje reklamacij;
 • skrb za zadovoljstvo kupcev in zagotavljanje poslovne odličnosti pri sodelovanju in razvijanju partnerskih odnosov s kupci.

VEČ O RAZPISU >>>