Odprta delovna mesta

V družbi SIJ ACRONI imamo razpisana naslednja prosta delovna mesta:

1. KOMERCIALIST 1 kandidat (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • profesionalen razvoj odnosov z obstoječimi kupci;
 • pridobivanje novih kupcev;
 • izvedba prodajnih obiskov pri obstoječih in potencialnih kupcih;
 • izdelava ponudb in sprejem naročil;
 • skrb za zavarovanje plačil kupcev;
 • reševanje reklamacij;
 • skrb za zadovoljstvo kupcev in zagotavljanje poslovne odličnosti pri sodelovanju in razvijanju partnerskih odnosov s kupci.

Več o razpisu >>>


2. ELEKTROTEHNIK V OBRATU VZDRŽEVANJA 3 kandidati (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • priprava, čiščenje, popravilo, urejevanje delovnih sredstev, delovišča, opreme;
 • izvajanje, vodenje preventivnih, kurativnih, intervencijskih, remontnih del;
 • nadzor delovanja delovne opreme, naprav in ukrepanje;
 • sodelovanje z drugimi izvajalci in proizvodnjo.

Več o razpisu >>>


3. STROJNI TEHNIK V OBRATU VZDRŽEVANJA 3 kandidati (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • izvajanje, vodenje preventivnih, kurativnih, intervencijskih in remontnih del in popravil opreme in naprav;
 • nadzor nad delovanjem delovne opreme, naprav in ukrepanje;
 • sodelovanje pri projektih in novih investicijah;
 • sodelovanje z drugimi izvajalci in proizvodnjo.

Več o razpisu >>>


4. REFERENT ZA PREVOZE V ŠPEDICIJI 1 kandidat (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • operativno naročanje in spremljanje prevozov;
 • obdelovanje zahtevkov za prevoz in potrebnih odgovorov prevoznika ter posredovanje odgovorov naročniku;
 • pravočasno obveščanje naročnika;
 • redno kontaktiranje s prevozniki;
 • izvajanje postopkov tehtanja in izdajanje vstopnih dovoljenj za tovorna vozila.

Več o razpisu >>>


5. ODPREMNIK PLOŠČ V ŠPEDICIJI 1 kandidat (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:

 • sortiranje, kompletiranje in prekladanje materiala v skladišču;
 • priprava materiala za odpremo;
 • nakladanje materiala na prevozno sredstvo skladno s predpisi in zahtevami naročnika;
 • izpolnjevanje del skladno z navodili vodilnega odpremnika;
 • upravljanje dvigala s tal, kjer je to potrebno;
 • upravljanje viličarja, kjer je to potrebno za nemoten potek dela.

Več o razpisu >>>