Energetsko okoljski kazalniki

Le energetsko učinkovito in okolju prijazno podjetje, lahko uspešno izpolni svoje poslanstvo, ker je poleg večje konkurenčnosti tudi družbeno odgovorno. V zadnjih letih v podjetju glede na dane okoliščine (obseg proizvodnje, kvaliteten asortiment,…) znižujemo specifično rabo energentov. V ta namen izvajamo energetske preglede in vse od leta 2002 gradimo sistem ciljnega spremljanja rabe energentov (CSRE), kar nam omogoča stalen nadzor nad rabo energije. Sistem nam tudi omogoča stalno kvalitetno ocenjevanje morebitnih odstopanj, ter takojšnje ukrepanje. Vse to nam je omogočilo, da smo brez večjih težav uvedli standard za energetsko učinkovitost, najprej v letu 2011 SIST EN 16001 in že v začetku leta 2012 izvedli prehod na mednarodni standard ISO 50001, ki je zagledal luč sveta šele v sredini leta 2011.

Po petih letih od certificiranja standarda za energetsko učinkovitost ugotavljamo, da je bilo toliko sprememb, tako po tehnološki plati, kot v spremembi asortimenta ter obsega proizvodnje, da je potrebno določiti novo izhodiščno leto, ki bo osnova spremljanja naše učinkovitosti. Pri spremljanju učinkovitosti imamo uvedene ciljne premice (ločen odvisni in neodvisni del rabe glede na obseg proizvodnje), ki v največji možni meri odpravljajo določene anomalije pri različnih obsegih.

Načeloma velja, da je za vse energetske kazalnike določeno novo izhodiščno leto 2015. Za posamezne linije, pa se lahko določi tudi kakšno drugo leto, v kolikor odraža to leto najbolj optimalno delovanje, na čemer potem spremljamo svojo učinkovitost in izvajamo nadaljnje optimizacije.

raba energije acroni

V zadnjem času se je zelo spremenilo razmerje med manj in bolj kakovostnimi izdelki v korist slednjih, kar pa terja dodatno obdelavo in s tem posledično večjo porabo energije.
Od 2012 dalje smo stalno povečevali delež izdelkov z večjo stopnjo obdelave, kar pa se pri sami rabi energije ni bistveno odražalo ravno zaradi velike stopnje posodobitve proizvodnje in ukrepov za izboljšanje učinkovitosti rabe energije.

Učinkovita raba energije se poleg nižjih stroškov poslovanja odraža tudi pri manjši emisiji škodljivih snovi v okolje. Emisije CO2 v zadnjih letih znašajo le ¼ emisij iz leta 1986. So pa emisije odvisne tudi od obsega proizvodnje izdelkov z več obdelavami.

monitoring emisij acroni

S sanacijo hladilnih sistemov smo pričeli v letu 2003 in je bila v letu 2007 zaključena. Cilji projekta zmanjšanje porabe tehnološke vode so bil predvsem ekološka posodobitev sistema, zmanjšanje porabe tehnoloških vod, izboljšanje kvalitete tehnoloških vod, zapiranje krogotokov, avtomatizacija procesa, zmanjšanje stroškov oskrbe z vodo in s tem zmanjšanje obratovalnih stroškov.

raba sveze vode acroni

Klimatske spremembe in pitna voda


Pitna voda postaja vse bolj cenjena dobrina, zato je prav, da jo uporabljamo kar se da racionalno. SIJ ACRONI je relativno velik porabnik pitne vode, zato smo se odločili, da tudi na tem področju naredimo vse, kar bo v naši moči, da porabo čim bolj racionaliziramo. Končni cilj je, da se raba pitne vode v SIJ ACRONI-ju omeji le na potrebe za pitje in na sanitarno porabo.
Podnebne spremembe so kot kaže dejstvo in prav vseeno je, ali so posledica prevelike količine t.i. »toplogrednih plinov« ali obratno. V Sloveniji imamo na srečo še relativno dosti kvalitetne pitne vode in skrajni čas je, da jo zavarujemo.

Pitna voda nima cene in mora ostati brezplačno dostopna vsem »živim bitjem«.

raba pitne vode acroni