Žvižgaštvo

Ste se v delovnem okolju seznanili s potencialnimi kršitvami?

Skupina SIJ se zaveda pomena etičnega in zakonitega poslovanja in vas spodbuja, da zaznane kršitve sporočite po notranji poti za prijave, saj bo na ta način mogoče prijave učinkovito obravnavati ter napake in kršitve hitro odpraviti.

Podate lahko prijavo kršitev kateregakoli predpisa, ki ste jo zaznali  v svojem delovnem okolju. Prijavo morate podati najkasneje pred potekom dveh let po prenehanju kršitve s klikom na naslov www.faceup.com/c/1vxooq72 .

Kršitve so primeroma lahko:

  • kršitve predpisov s področja delovnih razmerij;
  • kršitve prepovedi diskriminacije;
  • korupcija;
  • podkupovanje;
  • kršitve finančnih predpisov;
  • kršitve okoljskih predpisov;
  • kršitve davčnih predpisov;
  • kršitve predpisov za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma;
  • kršitve predpisov s področja javnega zdravja;
  • kršitve predpisov za zaščito potrošnikov.