Distribucija električne energije

Omrežje

DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
Zaprt distribucijski sistem zajema omrežje in naprave na lokaciji Koroške Bele in Javornika, skladno z odločbo Agencije za energijo št. 533-10/2014-19/635 z dne 17.11.2014.


Tehnični podatki

Tehnični podatki elektroenergetskih naprav na dan 31. 12. 2016
Omrežje sestavljajo tri razdelilne transformatorske postaje (RTP):

  • RTP Jeklarna ( 110/35/5/0,4 kV ) s pripadajočimi transformatorskimi postajami
  • RTP Bela ( 35/5/0,4 kV ) s pripadajočimi transformatorskimi postajami in 
  • RTP Javornik ( 35/5/0,4 kV ) s pripadajočimi transformatorskimi postajami

Predlog akta v javni obravnavi

Sistemska obratovalna navodila za zaprti distribucijski sistem SIJ Acroni

 

Cenik za uporabo distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja

CENIK 2024 (veljaven do 30. 9. 2024)